دروس دانشگاه

جدیدترین درسها

دعا برای نیازهای مادی

 • سطح: 3
 • ارائه به صورت:  شنیداری نوشتاری

مشاهده درس

حل اختلافات

 • سطح: 7
 • ارائه به صورت:  شنیداری نوشتاری

مشاهده درس

محبت در خرج کردن

 • سطح: 7
 • ارائه به صورت:  شنیداری نوشتاری

مشاهده درس

شرایط دعا

 • سطح: 1
 • ارائه به صورت:  شنیداری نوشتاری

مشاهده درس

خواندن کتاب مقدس

 • سطح: 1
 • ارائه به صورت:  شنیداری نوشتاری

مشاهده درس

یک روح بخشنده

 • سطح: 4
 • ارائه به صورت:  شنیداری نوشتاری

مشاهده درس

بازگشت به بالا