دروس دانشگاه

جدیدترین درسها

کشف ارادۀ خدا

 • سطح: 4
 • ارائه به صورت:  شنیداری نوشتاری

مشاهده درس

پذیرفتن مسیح

 • سطح: 1
 • ارائه به صورت:  شنیداری نوشتاری

مشاهده درس

میلاد مسیح - کریسمس

 • سطح: 3
 • ارائه به صورت:  شنیداری نوشتاری

مشاهده درس

عطایای روحانی

 • سطح: 8
 • ارائه به صورت:  شنیداری نوشتاری

مشاهده درس

کارگران در تاکستان

 • سطح: 12
 • ارائه به صورت:  شنیداری نوشتاری

مشاهده درس

شرایط دعا

 • سطح: 9
 • ارائه به صورت:  شنیداری نوشتاری

مشاهده درس

بازگشت به بالا