دروس دانشگاه

جدیدترین درسها

دعاهای ابراهیم

  • سطح: 9
  • ارائه به صورت:  شنیداری نوشتاری

مشاهده درس

اعتراف به گناه در دعا

  • سطح: 3
  • ارائه به صورت:  شنیداری نوشتاری

مشاهده درس

شبیه مسیح شدن

  • سطح: 2
  • ارائه به صورت:  شنیداری نوشتاری

مشاهده درس

محبت و اطاعت

  • سطح: 7
  • ارائه به صورت:  شنیداری نوشتاری

مشاهده درس

بازگشت به بالا