dev@222bc.orgدپارتمان پشتیبانی

دروس دانشگاه

جدیدترین درسها

روابط زن و مرد

 • سطح: 2
 • ارائه به صورت:  شنیداری نوشتاری

مشاهده درس

دعا برای گمشدگان

 • سطح: 3
 • ارائه به صورت:  شنیداری نوشتاری

مشاهده درس

تربیت در خداوند

 • سطح: 7
 • ارائه به صورت:  شنیداری نوشتاری

مشاهده درس

شناخت خدا

 • سطح: 2
 • ارائه به صورت:  شنیداری نوشتاری

مشاهده درس

اصرار در دعا

 • سطح: 9
 • ارائه به صورت:  شنیداری نوشتاری

مشاهده درس

دعاهای دانیال

 • سطح: 9
 • ارائه به صورت:  شنیداری نوشتاری

مشاهده درس

بازگشت به بالا