راهنما

آموزش استفاده از وب سایت دانشگاه الاهیات 222


در این ویدیو شما نحوره استفاده از وب سایت و ثبت نام را آموزش میبینید.


آموزش نحوه بازیابی رمز عبور


در این ویدیو شما نحوره استفاده از وب سایت و ثبت نام را آموزش میبینید.

بازگشت به بالا