دروس دانشگاه

جدیدترین درسها

وعده‌ها برای دعا

  • سطح: 9
  • ارائه به صورت:  شنیداری نوشتاری

مشاهده درس

خادم بی‌ رحم

  • سطح: 12
  • ارائه به صورت:  شنیداری نوشتاری

مشاهده درس

دعا برای گمشدگان

  • سطح: 3
  • ارائه به صورت:  شنیداری نوشتاری

مشاهده درس

کفاره گناه

  • سطح: 1
  • ارائه به صورت:  شنیداری نوشتاری

مشاهده درس

روز استراحت

  • سطح: 3
  • ارائه به صورت:  شنیداری نوشتاری

مشاهده درس

بازگشت به بالا